SITUACIJSKO VOĐENJE - PRIMJENA U VOĐENJU PRODAJNOG TIMA
SPECIFIČNOSTI UPRAVLJANJA I VOĐENJA PRODAJNIH TIMOVA
KAKO NASTAJU VRHUNSKI PRODAJNI TIMOVI?
GRAWE: KAKO MOTIVIRATI I SEBE I SVOJ TIM?
PUT U VRHUNSKO PRODAJNO VOĐENJE
UČINKOVITI SASTANCI S PRODAJNIM TIMOM
KAKO SE NOSITI S IZAZOVNIM POJEDINCIMA U TIMU?
KAKVU KOMUNIKACIJU TREBA VRHUNSKI PRODAJNI TIM?
10. FORUM

Što je to tim?

Tim se obično definira tako što se usporedi s grupom te se promatra koje su razlike između tima i grupe.

Radna grupa

Tim

Odgovornost je uglavnom individualna

Odgovornost je individualna i timska (uzajamna)

Okupljaju se kada trebaju razmijeniti informacije

Zajedno raspravljanju, donose odluke, rješavaju probleme, planiraju…

Usmjerenost individualnim ciljevima

Usmjerenost timskim ciljevima

Rezultat rada je individualan

Rezultat rada je zajednički

Timovi imaju češće formalne sastanke na kojima se, pored izmjenjivanja informacija, zajednički planira, rješavaju izazovi u radu, donose odluke, razmatra napredak u radu… Ukratko, bez timskih sastanaka – ne postoji tim.

Vođenje timova je uključujuće tj. participativno. Voditelj tima češće uključuje članove tima u oblikovanje ciljeva, planova, odluka…  i češće se posvećuje motiviranju, inspiriranju i angažiranju članova tima. 

Granica između radne grupe i tima nije sasvim jasna i često puta tim ima brojne odlike radne grupe. A još češće se događa da “tim” ustvari ima više karakteristika radne grupe nego pravog tima.

Tim možemo opisati kao manji broj ljudi komplementarnih vještina koje su potrebne za dovršenje zadatka, posla ili projekta. Članovi tima su opredijeljeni zajedničkoj svrsi, ciljevima, pristupu radu, odgovorni su jedni prema drugima te mogu postići sinergiju.

Kada grupa ljudi ima zajedničku svrhu, potrebne vještine i kada rade zajedno za postizanje cilja – grupa postaje tim.

Tim na vrhu
Scroll to Top

Ova stranice koristi kolačiće kako bi pružila bolje korisničko iskustvo.