SITUACIJSKO VOĐENJE - PRIMJENA U VOĐENJU PRODAJNOG TIMA
SPECIFIČNOSTI UPRAVLJANJA I VOĐENJA PRODAJNIH TIMOVA
KAKO NASTAJU VRHUNSKI PRODAJNI TIMOVI?
GRAWE: KAKO MOTIVIRATI I SEBE I SVOJ TIM?
PUT U VRHUNSKO PRODAJNO VOĐENJE
UČINKOVITI SASTANCI S PRODAJNIM TIMOM
KAKO SE NOSITI S IZAZOVNIM POJEDINCIMA U TIMU?
KAKVU KOMUNIKACIJU TREBA VRHUNSKI PRODAJNI TIM?
10. FORUM

3. Struktura i jasnoća

Ovo je poprilično jasno područje.

Ili možda nije…

Izbjegnite pretpostavke i svakako provjerite razumijevanje radnih uloga, zadataka, procesa, pravila, načela…

Svaki član tima treba razumjeti očekivanja od posla, proces ispunjavanja tih očekivanja (kako da radi) i posljedice vlastitog učinka na učinkovitost tima.

Ciljevi se mogu postaviti na individualnoj ili timskoj razini, te moraju biti specifični, izazovni i dostižni.

Google i brojne druge kompanije koriste ciljeve i ključne rezultate (OKR, Objectives and Key Results) kao pomoć pri postavljanju i komuniciranju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.

 

OKR (Objectives and Key Results) metodologija se može koristiti za postavljanje timskih i individualnih ciljeva na sljedeći način:

  1. Definiranje ciljeva: Prvo, potrebno je definirati ciljeve. Ovi ciljevi trebaju biti jasni, mjerljivi i realistični, tako da se lako može utvrditi jesu li postignuti. Ciljevi bi trebali biti izraženi u obliku objektiva koji su teški, ali ostvarljivi.

  2. Odabir ključnih rezultata: Kada se ciljevi definiraju, potrebno je odabrati ključne rezultate koji će mjeriti uspjeh u postizanju cilja. Ovi ključni rezultati bi trebali biti kvantitativni, mjerljivi i specifični, kako bi se lako mogli pratiti i procijeniti.

  3. Postavljanje prioriteta: Zatim, prioritizirajte ciljeve i ključne rezultate prema važnosti. Ovo će vam pomoći da se usredotočite na one ciljeve i ključne rezultate koji su najvažniji za postizanje uspjeha.

  4. Praćenje i procjenjivanje: Nakon što su ciljevi i ključni rezultati postavljeni, potrebno je redovito pratiti napredak i procijeniti jesu li uspješno napredovali prema postizanju cilja. Ako se utvrdi da nisu, treba poduzeti odgovarajuće mjere za korekciju i poboljšanje.

  5. Ponovno usmjeravanje: Konačno, ako se utvrdi da se tim ili pojedinac ne kreće u pravcu postizanja cilja, potrebno je preusmjeriti ih i promijeniti strategiju kako bi se osiguralo da se cilj postigne.

Primjena OKR metodologije u postavljanju ciljeva omogućava organizacijama da se usredotoče na ono što je najvažnije, da se poveća motivacija i angažman timova i pojedinaca, kao i da se unaprijedi praćenje napretka i mjerenje uspjeha.

Scroll to Top

Ova stranice koristi kolačiće kako bi pružila bolje korisničko iskustvo.