SITUACIJSKO VOĐENJE - PRIMJENA U VOĐENJU PRODAJNOG TIMA
SPECIFIČNOSTI UPRAVLJANJA I VOĐENJA PRODAJNIH TIMOVA
KAKO NASTAJU VRHUNSKI PRODAJNI TIMOVI?
GRAWE: KAKO MOTIVIRATI I SEBE I SVOJ TIM?
PUT U VRHUNSKO PRODAJNO VOĐENJE
UČINKOVITI SASTANCI S PRODAJNIM TIMOM
KAKO SE NOSITI S IZAZOVNIM POJEDINCIMA U TIMU?
KAKVU KOMUNIKACIJU TREBA VRHUNSKI PRODAJNI TIM?
10. FORUM

SL: Maslowljeva hijerarhija potreba

Teoriju je razvio Abraham Maslow i ona je sastavni dio svakog treninga o vođenju i motivaciji gdje se uglavnom sasvim pogrešno interpretira kao piramida potreba. Maslov nikada nije crtao niti spominjao ikakvu piramidu 🙂

Time se želi pokazati da su potrebe poredane po hijerarhiji, te da ljudi prvo trebaju zadovoljiti najosnovnije potrebe, pa se teka nakon toga javljaju “više” potrebe. Naime, ako ste žedni na smrt, tada vam nije baš do ljubavi i prihvaćenosti, zar ne?

Prikaz u obliku piramide je statičan i mehaničan. Sugerira da potrebe dolaze strogo odvojeno i jedna nakon druge, ali nije tako u stvarnosti. S druge strane, ovaj piramidalni prikaz je prikladan za to da prepoznate razine potreba i njihov “redoslijed”.

Potrebe se preklapaju, i kada je neka potreba samo djelomično zadovoljena, već se javljaju i potrebe s kasnijih (a ne viših) razina. 

Nakon što ste savladali ovaj piramidalni, linearni prikaz potreba, spremni ste za prikaz koji je za nijansu bliži stvarnosti.

Kako ovo koristiti u praksi?

Kada razgovarate sa nekime o motivaciji za neki zadatak, zapitajte se:

  • je li to potreba ili želja
  • ako je želja – pojasnite to i preusmjerite se na potrebu
  • ako je potreba – na kojoj je razini
  • koliko ja kao voditelj mogu zadovoljiti tu potrebu
  • kako mi u tome može pomoći tim ili organizacija u kojoj radimo?
Scroll to Top

Ova stranice koristi kolačiće kako bi pružila bolje korisničko iskustvo.